Aanbod

Yvori sluit aan bij uw vraag of probleem en maakt op maat een passend aanbod.
Dit kan zijn voor teams, groepen en individuen.


Coaching

Yvori speelt in op de ervaring en kennis aanwezig bij de ouderen en geeft adviezen waarmee ze ouderen in hun kracht zet. Omdat elke oudere uniek is en kwetsbaar op zijn eigen manier sluit zij daarop aan.

De specialistische coaching die Yvori biedt is gericht op het contact maken met mensen die dementie hebben en acceptatie van wat dementie voor mensen betekent. Het gaat om geestelijk verval, veranderende relaties, toenemende afhankelijkheid en sociaal isolement. Het leven met dementie kan gevoelens geven van verdriet, machteloosheid, frustratie, boosheid, eenzaamheid, schuld en schaamte. De rode draad is ondersteuning geven aan naasten en professionals om voor hen het proces van dementie dragelijker te maken: "Hoe kan ik met plezier contact maken met mensen die dementie hebben?"


Workshops

Hoe maak ik contact met mensen die dementie hebben?
Dit is een kennismakingsworkshop. "Het beste wat mensen die dementie hebben kan overkomen, is dat iemand van ze houdt en dit blijft doen, ook als ze steeds meer dement worden." Contact kunnen maken is daarbij heel belangrijk. Het contact maken begint met aansluiten, afstemmen en luisteren. Van professionals verwachten we dat ze dat kunnen, maar dit gaat natuurlijk niet altijd op. Tijdens de workshop wordt erbij stil gestaan hoe professionals en naasten op een plezierige manier kunnen aansluiten bij iemand die dementeert.

Hoe heb ik plezier in de omgang met mensen die dementie hebben?
Dit is een verdiepingsworkshop. Ervaren en beleven van plezier als professional en naaste. U krijgt tijdens deze workshop zicht op wat bij u past. Vervolgens kunt u samen oefenen met de aangeboden handvaten om zo met plezier contact te maken met mensen die dementie hebben.  

Acceptatie van het ziekteproces dementie.
Dit is een verdiepingsworkshop. Het is zoals het is. ZIJN in het moment, zonder haast en zonder oordeel. Vanuit het hier en nu komen tot zelfreflectie. Het zelf ervaren en kijken naar elkaars handelen. Hoe doorbreek ik de spiraal van sleur en kom ik tot iets moois: leefplezier ervaren.


Trainingen

Training feedback
Centraal staat: "Hoe kan ik als professional of naaste aansluiten en dat bereiken wat nodig om om de kwetsbare oudere kwaliteit van leven te geven?" Hoe ga ik belevingsgericht te werk en communiceer ik op een plezierige manier. Ook het geven en ontvangen van kritiek maakt onderdeel uit van deze training.

Training anders denken
Centraal staat: "Hoe zet ik ervaren probleemgedrag om in een werkbare situatie, zodat ik mijn werk met plezier kan doen?" Yvori leert u om anders te denken: Loslaten van hoe u het tot nu toe heeft gedaan, zodat u andere manieren gaat vinden om hetzelfde te bereiken. Centraal staat daarbij het welbevinden van de mensen, zowel de professional als de cliënt.

Training casuïstiek
Centraal staat de vraag wat nodig is om mensen/klanten te begrijpen. Vervolgens komt pas, indien gewenst, het helpen. Dit inzicht vormt de basis voor het contact kunnen maken. De bejegening staat daarbij voorop. De aangeboden theorie is toegesneden naar de praktijk. Het bespreken van casuïstiek - problemen uit de dagelijkse praktijk - is een van de werkvormen. De deelnemers worden gevraagd om thuis een casus voor te bereiden, die dan tijdens de training kan worden besproken.
Dit aanbod is geheel op maat leverbaar.


Demonstratie CRDL

De CRDL is het eerste zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt naar geluid en op de markt is verschenen voor mensen met dementie. Wilt u de werking van de CRDL ervaren stuur dan een bericht met een verzoek voor een vrijblijvende en kosteloze demonstratie. Onder het tabblad Links, vind u nadere informatie over de CRDL. Yvori geeft workshops in regio Oost bij instellingen die al gebruik maken van de CRDL.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Yvori.

Zij is er voor u en gaat samen met u oplossingen zoeken die passend zijn, voor de problemen die u ervaart. 

Op uw verzoek ...

De workshop "Hoe maak ik contact met mensen die dementie hebben?" wordt op uw verzoek bij u in de buurt gegeven.

In Oldenzaal elke tweede donderdag van de maand.


Op maat ...

Heeft u een vraag mail dan Yvonne. 

Tenslotte

Vragen staat vrij.
Graag kom ik met u in contact.